Kommunalskatt

Den kommunala skattesatsen består av tre delar:

  • skatt till kommunen
  • skatt till regionen (landstinget)
  • begravningsavgift till Svenska kyrkan. Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar dessutom en kyrkoavgift, som varierar beroende på vilken församling man tillhör.

Skatten till Hudiksvalls kommun är 21,61 kr för varje intjänad hundralapp, dvs 21,61% av den beskattningsbara inkomsten. Skatten till Region Gävleborg är 11,51 kr eller 11,51% av den beskattningsbara inkomsten. Hur mycket du betalar totalt beror på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte och vilken församling du tillhör.