Allmänhetens frågestund

Det finns möjlighet för dig som kommuninvånare att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid deras sammanträden. Frågorna ska röra de frågor som finns på ärendelistan.

Frågorna kan ställas via e-post eller brev. För att svaren ska hinna beredas måste alla frågor lämnas skriftligt senast kl.16 torsdagen före sammanträdesdagen.

Din fråga besvaras under allmänhetens frågestund på sammanträdet.

Frågor via brev skickas till:

Hudiksvalls kommun
Kommunledningsförvaltningen
"Allmänhetens frågestund"
824 80 Hudiksvall

E-post skickas till:

kommun@hudiksvall.se