Demokrativerkstad

Skolklasser i årskurs 8 erbjuds att delta i en demokrativerkstad uppdelat på tre pass. Med Demokrativerkstaden vill vi sänka trösklarna till politiken och bidra till att fler unga känner att de vill påverka i kommunen och har kunskap om hur de kan gå till väga.

I Demokrativerkstaden levandegörs den lokala demokratin och elever får möjlighet lära sig mer om kommunen och hur en som ung kan påverka. Demokrativerkstaden bidrar också till att skolans kunskapskrav i samhällskunskap nås på ett lättillgängligt sätt. Deltagarna får träffa förtroendevalda politiker för att prata om aktuella frågor och rollen som förtroendevald. Det hela avslutas med ett rollspel i kommunhuset där eleverna genomför ett kommunfullmäktigemöte.

Demokrativerkstaden består av tre pass, där de två första genomförs i klassrummet och det sista i kommunhuset. Läs mer om upplägget nedan.

Pass 1 – om kommunen

Plats

Det här passet sker i klassrummet under ledning av en lärare. Läraren får tillgång till ett färdigt förberedelsematerial bestående av bakgrundsinformation, filmer och övningar.

Syfte

Passet ger eleverna en grundkunskap om hur kommunen fungerar och förbereder dem inför pass 2 och 3.

Innehåll

  • Digitalt material del 1 - Vad gör kommunen?
  • Digitalt material del 2 - Skillnaden mellan en förtroendevald och en tjänsteperson.
  • Digitalt material del 3 - Vem betalar?

Tidsåtgång

1 timme.

Pass 2 - om hur unga kan påverka kommunen

Plats

Det här passet genomförs i klassrummet under ledning av en tjänsteperson från Hudiksvalls kommun.

Syfte

Passet ger eleverna kunskap om hur de som unga kan vara med och påverka i kommunen. Passet är till stor del interaktivt och låter eleverna fundera på vad de tycker fungerar bra och mindre bra i samhället. Det är också en förberedelse inför pass 3.

Innehåll

  • Så fattas beslut i kommunen
  • Så kan du som ung påverka
  • Frågor till förtroendevalda

Tidsåtgång

1,5 timme inkl paus.

Pass 3 - dialog med förtroendevalda samt rollspel, ett kommunfullmäktigemöte

Plats

Kommunhuset, Guldsmeden, Trädgårdsgatan 14 Hudiksvall. Vissa tillfällen erbjuds på Kulturhuset i Hudiksvall. Det framgår av din bokning.

Syfte

Passet bidrar till att skapa en kontaktyta mellan ungdomar och politiker. Eleverna får dels ställa frågor och diskutera aktuella händelser med lokala politiker, dels testa på deras arbete genom ett rollspel i kommunfullmäktige.

Innehåll

Dialog med förtroendevalda: Representanter från kommunens nämnder deltar och eleverna tar med sig de frågor de förberett i tidigare pass. Frågorna kan handla om allting ifrån aktuella händelser i kommunen till erfarenheter utifrån rollen som förtroendevald.

Rollspel: Klassen får genomföra ett möte i kommunfullmäktige. De får tilldelat påhittade partier med olika ideologier. Eleverna arbetar i mindre grupper och får i uppgift att presentera en budget för respektive parti och sedan förhandla och debattera med övriga partier för att få igenom sin politik.

Tidsåtgång

2 timmar.

Tider för höstterminen 2024 kommer inom kort.

Anmälan görs i huvudsak till pass 3, som har fasta tider då det inkluderar dialogen med förtroendevalda.

I anmälan kan du också önska datum eller ange vilken veckodag och tid som passar för genomförandet av pass 2, då en tjänsteperson kommer på besök till klassrummet. Ansvarig tjänsteperson tar kontakt med dig och försöker hitta ett tillfälle som passar i god tid innan det är dags för ert studiebesök till kommunhuset. Det är viktigt att passen genomförs i rätt ordning för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av Demokrativerkstaden.

Demokrativerkstadens första pass är en lärarledd introduktion. För att kunna genomföra pass 2 och 3 behöver ni ha gått igenom introduktionen i klassen. Till varje steg i passen finns en instruktion för dig som lärare.

Demokrativerkstad - pass 1: Vad gör kommunen?

Demokrativerkstad - pass 2: Hur kan unga påverka?

Demokrativerkstad - pass 3: Besök i kommunhuset med rollspel