Demokrativerkstad - pass 2: Hur kan unga påverka?

Det här är pass 2 av Demokrativerkstaden. Passet genomförs i klassrummen under ledning av kommunens utvecklare för social hållbarhet. Här kan du läsa om vad passet innehåller och om vilka förberedelser du som lärare kan göra.

  • Dela in eleverna i grupper om 4-5 personer inför passet. Formera gärna grupperna så att samma konstellationer även funkar under pass 3.
  • Inga fler förberedelser behövs. Vi tittar tillsammans på filmen under passet.

Att få in ungas förslag och synpunkter är viktigt för att kommunen ska fatta beslut som inte bara är bra för vuxna, utan också bra för barn och unga. Dessutom säger Barnkonventionen att alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.

I pass 2 kommer en tjänsteperson från kommunen på besök till klassen och berättar om hur unga under 18 år kan vara med och påverka i kommunen. Eleverna kommer få arbeta i mindre grupper och göra en plan för hur de kan gå tillväga för att skapa förändring inom en fråga de tycker är viktig. De kommer också få möjlighet att förbereda frågor inför mötet med förtroendevalda i pass 3.