Demokrativerkstad - pass 3: Besök i kommunhuset med rollspel

Det här är pass 3 av Demokrativerkstaden. Under pass 3 besöker klassen Hudiksvalls kommunhus och träffar förtroendevalda politiker. Eleverna kommer också göra ett rollspel. Här kan du läsa om vad passet innehåller och om vilka förberedelser du som lärare kan göra.

  • Dela in eleverna i grupper om 4-5 personer inför passet. Grupperna kan med fördel vara desamma som i pass 2.
  • I mailutskicket finns korta beskrivningar av de olika partierna. Vill du tilldela grupperna ett parti innan passet går det jättebra!
  • Under dialogen med förtroendevalda serveras enklare fika. I samband med anmälan kan du ange om det finns behov av specialkost i klassen.

I pass 3 besöker klassen kommunhuset. Under den första timmen deltar förtroendevalda från kommunens olika nämnder. I mindre grupper sitter eleverna ner tillsammans med 2-3 förtroendevalda och får möjlighet att ställa frågorna som de förberedde i pass 2. Det kan handla om alltifrån aktuella händelser i kommunen till erfarenheter utifrån rollen som förtroendevald.

Under den andra timmen genomförs ett rollspel där eleverna går in i rollen som förtroendevalda i kommunfullmäktige. I mindre grupper representerar eleverna fiktiva politiska partier. Under rollspelet kommer varje grupp få i uppdrag att lägga en budget som passar partiets visioner och sedan förhandla och debattera med övriga partier för att få igenom sin politik.