Miljö

Temat för träffen den 27 november är miljöfrågor eftersom det prioriterades högst av elevrepresentanterna när vi hade en sådan här träff i april. Men miljöområdet är stort och kommunens miljöstrateg valde två områden där vi har stora utmaningar och där det behövs ett samarbete mellan medborgare och kommunens verksamheter för att ta fler tydliga steg i rätt riktning.

  • Klimatsmart resande
  • Kan vi minska mängden sopor?

Klimatsmart resande

Hur kan vi tillsammans minska vår klimatpåverkan. I Hudiksvall utgör transporter hälften av utsläppen av koldioxid. Så hur snabbar vi på minskningen av utsläpp från transportsektorn.

  • Vad kan ni göra för att öka ert klimatsmarta resande samt har ni tankar om hur kommunen kan minska utsläppen?
  • Vad skulle underlätta för människor att använda klimatsmarta alternativ?
  • Vad skulle göra att fler väljer klimatsmarta alternativ?
  • Vem eller vilka skulle vilja och kunna jobba med att förverkliga detta? Finns det någon/några hos er, någon verksamhet i kommunen, ett företag eller förening?

Läs Hudiksvalls kommuns energi- och klimatstrategi

Klimatkontot och klimatkalkylatorn

Vill ni testa vilken klimatpåverkan ni själva ger upphov kan er klass arbeta med verktyg som klimatkontot och klimatkalkylatorn.

klimatkontot.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

klimatkalkylatorn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan vi minska mängden sopor?

Ni har säkert hört om ekologiska fotavtryck. Det ger en bild av människans påverkan på jorden. Idag lever vi över våra tillgångar. Vi nyttjar mer än vad jorden kan producera under ett år. Så nu producerar och konsumerar vi som om vi hade 1,6 jordklot. Och skulle all jordens befolkning leva som oss svenskar så skulle det behövas 4 jordklot. Därav är det av största vikt att vi ser över våra behov.

En viktig del i det arbetet är att förebygga avfall. Förutom att det åtgår resurser i produktion kan avfallet i sig ge miljöpåverkan iform av mikroplaster i vatten och hav samt tungmetaller och andra kemikalier som påverkar oss människor men även djur och natur.

  • Kan du låta bli att handla vissa saker för att minska mängden sopor?
  • När du handlar, kan du då välja sådant som går att laga eller håller längre?
  • Så vilket avfall ger vi upphov till? Samt hur kan vi göra för att minska det?
  • Vem eller vilka skulle vilja och kunna jobba med att förverkliga detta? Finns det någon/några hos er, någon verksamhet i kommunen, ett företag eller förening?

Läs mer om ekologiska fotavtryck på världsnaturfondens webbplats

wwf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in idéer