För dig som arbetar i skolan - idébank om lokala demokratin

Eleverna sitter i sina skolbänkar och pluggar. Fröken står och hjälper en kille som har kört fast. På väggen längst bak i klassrummet hänger det många färgglada tavlor som barnen har gjort själva.

Den här idébanken syftar till att ge inspiration för undervisning om den lokala demokratin.

Idébanken uppdateras kontinuerligt så återkoppla gärna till strateg för social hållbarhet om vad som är användbart och inte, vad som behöver utvecklas osv. Kontakta mig också om du vill veta mer om Lupp-enkäten eller arbetet med ungas delaktighet i beslutsprocesser.

Så styrs kommunen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Läs mer om Hudiksvalls kommuns organisationLäs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats om hur en kommun styrs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du problematisera utifrån texter i undervisningen?

Vi har samlat ett antal texter utifrån olika perspektiv.

Studiebesök

Vi släcker bränder. Vi sopar gator och plogar vägar. Vi gör så att parkerna blommar. Vi lär ditt barn att räkna, läsa och upptäcka världen. Vi tar hand om din gamla mamma när hon är ensam och behöver ha hjälp i vardagen. Vi ser till att återvinna dina hushållssopor och matavfall. Vi bygger nya stadsdelar och jobbar för att kommunen ska fungera för dig och mig. För oss som lever, verkar och bor här.

Om du och din skolklass vill besöka kommunens förvaltningshus kan vi berätta mer om hur våra olika verksamheter jobbar och om hur kommunen styrs.

Dekorera valskärmar

Demokratitema i bildundervisningen? Kommunen har köpt in nya valbås. De är tillverkade i trä och helt obehandlade. Låt elever dekorera dem!