Här kan du påverka just nu

Sex tjejer sitter och diskuterar runt ett bord. På det låga vita bordet ligger det en stor karta som en av tjejerna pekar på.

Det finns många sätt att påverka kommunen. Bäst och roligast blir det om vi är många som hjälps åt. Både med att tänka ut hur det ska vara och med att genomföra. Därför ordnar vi träffar, chattforum mm kring olika frågor där alla kan vara med.

Du som är ung i Hudiksvalls Kommun är särskilt viktigt eftersom mycket av det kommunen arbetar med påverkar din vardag och dina synpunkter behövs för att det ska blir bra.

Vi vill veta vad du tycker om Varvet

En ny detaljplan ska tas fram för Varvet i Östra Hamnområdet i Hudiksvall. Tidigt i processen samlade vi in synpunkter på hur området upplevs för att få förslag på hur Varvet kan utvecklas.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för liv och utveckling i området för verksamheter och människor som vistas där.

I vår digitala karta kunde du anonymt markera dina favoritplatser, dina vanligaste besöksmål, hur du promenerar genom området eller var du kör bil. Du kunde också märka ut en plats i området där du känner dig otrygg, en plats där du skulle vilja bo eller något helt annat som du vill berätta.

Nu är dialogen och samrådet avslutat.

Läs mer om hur arbetet går vidare med Varvet

Översiktsplanen

Vi gör en plan för hur kommunens mark ska användas på lång sikt. Var ska vi bygga bostäder, var finns viktiga smultronställen att bevara och vilka områden ska vi utveckla? Kommunfullmäktige vill särskilt veta vad du som ung tycker. Så att vi kan planera för dig och din framtid.

Mellan 1 november 2018 och 15 februari kunde man tycka till om olika platser i kommunen. Nu är dialogkartan stängd för kommentarer men du kan fortfarande titta på vad andra tyckt.

Läs mer översiktsplanen

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under oktober och november 2019 skickar vi ut enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Den syftar till att skaffa kunskap om unga.

- Dessa frågor är och har alltid varit viktiga för kommunens utveckling. Då barnkonventionen blir lag 2020 blir det extra viktigt för oss att inhämta kunskap kring vad unga tycker om olika saker i vår kommun för att vi ska kunna ta kloka beslut, säger Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet i Hudiksvalls kommun.

Länk till sida för att läsa mer om Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Elektroniskt medborgarförslag

Har du idéer om hur Hudiksvalls kommun kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna in ett eget förslag till våra förtroendevalda. Andra personer kan sedan rösta på förslaget och om det får tillräckligt många röster tas det upp till behandling i våra nämnder.

Länk till sida för att läsa mer om elektroniskt medborgarförslag

Här kan du lämna dina synpunkter klagomål och beröm

Läs mer under Synpunkter och klagomål