Medborgarförslag

Har du idéer om hur Hudiksvalls kommun kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna in ett eget förslag till våra förtroendevalda. Andra personer kan sedan rösta på förslaget och om det får tillräckligt många röster tas det upp till behandling i våra nämnder.

Det här är ett sätt att öka demokratin och ge oss som bor här möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera eller följa debatten i olika frågor. Vi hoppas att många tar chansen att påverka Hudiksvalls utveckling!

Hur lämnar jag ett förslag?

Du lämnar förslag genom att logga in i vår e-tjänst via e-legitimation och beskriver vad du tycker kan förbättras.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du lämna ditt förslag skriftligt till kommunens servicecenter.

Vad händer när jag lämnat mitt förslag?

Alla inlämnade förslag granskas. När ditt förslag har granskats får du ett meddelande om det har publicerats. Om ditt förslag av någon anledning inte kan publiceras så får du veta varför. Förslaget visas så att du och andra kan rösta på det. Du kan samla anhängare till förslaget genom att dela det i sociala medier eller skriva insändare. Andra personer får under tre månader chansen att rösta på ditt förslag. Om förslaget får röster från 1 promille av befolkningen (för närvarande 37 personer) går det vidare till behandling i våra politiska nämnder. Om ett förslag inte får tillräckligt många röster ändras förslagets status i systemet till ”utreds inte”, men ligger kvar under en tid.

Vad kan förslaget handla om?

Förslaget ska handla om en fråga som kommunen har ansvar för. Kommunen har bland annat ansvar för:

 • social omsorg
 • skolfrågor
 • plan- och byggfrågor
 • miljöfrågor
 • renhållning och avfallshantering
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänst
 • bibliotek
 • kultur- och fritid
 • vissa gator och vägar i våra tätorter

Mer om vilken verksamhet kommunen ansvarar för

Hudiksvalls kommun består av flera förvaltningar. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Läs mer om kommunens organisation:

Kommunens organisation

Vad kan jag inte lämna förslag om?

 • Förslaget får inte handla om frågor som kommunen inte har ansvar för, till exempel sjukvård, utrikespolitik eller lagstiftningsfrågor.
 • Förslaget får inte handla om myndighetsutövning gentemot någon person, till exempel hur kommunen ska besluta i en fråga som rör någon enskild.
 • Förslaget får inte vara skrivet på ett sätt så att det är olämpligt att publicera på vår webbplats. Det får till exempel inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess. Det får inte vara skrivet på ett kränkande sätt eller ha ett olagligt innehåll.

Du får inte lämna in samma eller liknande förslag som har hanterats av Hudiksvalls kommun under de senaste två åren.

Hur röstar jag på ett medborgarförslag?

Alla elektroniska medborgarförslag finns samlade i vår e-tjänst. Vi den kan du också rösta.

Förslagen är sammanställda i en lista. För att läsa mer om respektive förslag klickar du på rubriken för förslaget. När du gått in i ett förslag finns det möjlighet att rösta med din e-legitimation.