Lämna synpunkter - Socialtjänst, omsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknad

Här kan du lämna synpunkter, klagomål, beröm och förbättringsförslag till verksamheter inom social- och omsorgsförvaltningen. Några exempel är funktionsnedsättning, äldreomsorg, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, arbetsmarknad, individ- och familjeomsorg, socialt stöd eller fältare.

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.

I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Dina synpunkter och klagomål skickas in via formuläret här nedan till förvaltningen för registrering och kommer sedan att handläggas av berörd chef eller handläggare.

En sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål kommer regelbundet att redovisas för berörd nämnd.

Den samlade kunskapen ger nämnd och förvaltningsledning viktig information om vilka förbättringsområden som ska prioriteras.

Om du är missnöjd med något som du har varit med om i kommunens hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren i din kommun eller patientnämnden.
Patientnämnden har avtal med alla kommuner i Gävleborg och tar alltså emot synpunkter på den vård och omsorg som bedrivs i kommunala boenden och hemsjukvård i länet.

När kan du vända dig till patientnämnden?

Du kan vända dig till patientnämnden för att anmäla problem som har drabbat dig som patient eller anhörig i mötet med vården.
Tjänstepersonerna i patientnämndens förvaltning kan också informera om rättigheter, ge råd samt hjälpa till att reda ut frågor kring något som du har varit med om i vården.

Medicinska bedömningar görs inte av patientnämnden. Patientnämnden och dess förvaltning har tystnadsplikt. All service är kostnadsfri.

Mer om patientnämnden

Mer information om patientnämnden i Region Gävleborg och kontaktvägar:Patientnämnden i Region Gävleborg (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter, klagomål eller beröm

Vad vill du framföra? * (obligatorisk)
Vad vill du framföra?VERKSAMHETSOMRÅDE
Skriv vilket verksamhetsområde det gäller, till exempel funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende för äldre, kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst, socialt stöd eller arbetsmarknad.

ENHET
Skriv vilken enhet det gäller.

BESKRIVNING
Här nedan skriver du din synpunkt ditt klagomål eller beröm så tydligt och kortfattat som möjligt.

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Lämna gärna förslag till förbättringar.

KONTAKTUPPGIFTER
Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter men om du vill att vi svarar på din synpunkt måste du fylla i hur du vill bli kontaktad.
Jag vill ha svar på min synpunkt via
Jag vill ha svar på min synpunkt via