Styrdokument - Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd fattar beslut om, det kallas kommunens författningssamling.

Söker du äldre styrdokument kan du kontakta Centraldiariet:

kommun@hudiksvall.se

Kommunens styrsystem

Hudiksvalls kommuns styrsystem