Reglemente - Intern kontroll

Här hittar du reglemetet för intern kontroll inom Hudiksvalls kommun. Detta reglemente syftar till att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls.