Reglemente - Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Här hittar du reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder inom Hudiksvalls kommun. Utöver vad kommunallagen säger om styrelsen och nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns kommunstyrelse och övriga nämnder.