Reglemente - Rådet för funktionshindersfrågor

Här hittar du reglemetet för rådet för funktionshindersfrågor inom Hudiksvalls kommun. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för människor med funktionsnedsättning, kommunstyrelsen och kommunens nämnder.