Arvoden - Bilaga 2

Årsarvoden kommunalråd, ordförande m fl fr.o.m. 2023-01-01 (beräknat) Bilaga 2 Riksdagsarvodet 2023-01-01: 73 000 kr/mån.

Arvoden

Nämnd/Styrelse


Uppdrag


Andel av riksdagsarvodet

Månads-arvode 

Årsarvode


Kommunfullmäktige

Ordf

18 %

13 140

157 680


1:e vice ordf

5 %

3 650

43 800


2:e vice ordf

5 %

3 650

43 800


Kommunstyrelsen

Ordf, k-råd

100 %

73 000

876 000


1:e vice ordf, k-råd

85 %


62 050


744 6002:e vice ordf, k-råd

4 %


2 920


35 040Social- och omsorgsnämnden

Ordf

60 %

43 800

525 600


1:e vice ordf

10 %

7 300

87 600


2:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Lärandenämnden

Ordf

50 %

36 500

438 000


1:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


2:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Kultur- och fritidsnämnden

Ordf

40 %

29 200

350 400


1:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


2:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Tekniska nämnden

Ordf

40 %

29 200

350 400


1:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


2:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Byggnadsnämnden

Ordf

40 %

29 200

350 400


1:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


2:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd

Ordf


40 %


29 200


350 4001:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


2:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Svågadalsnämnden

Ordf

8 %

5 840

70 080


1:e vice ordf

4 %

2 920

35 040


Kommunrevisorerna

Ordf

8 %

5 840

70 080


1:e vice ordf


4 %


2 920


35 040Ledamot (6 st)

4 %


17 520


210 240Överförmyndare

Ordf

8 %

5 840

70 080


Summa årsarvode
5 229 720