Fiberstaden AB - bolagsordning och ägardirektiv

Här presenteras ägardirektiv och bolagsordning för det kommunala bolaget Fiberstaden AB.