Glysisvallen AB - bolagsordning och ägardirektiv

Här presenteras ägardirektiv och bolagsordning för det kommunala bolaget Glysisvallen AB.