Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Här presenteras Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med vidaredelegering.