Social- och omsorgsnämndens delegationsordning

Här presenteras Social- och omsorgsnämndens delegationsordning med vidaredelegering.