Gemensam nämnd - hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd

Här presenteras samverkansavtalet och reglemente för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd. En gemensam nämnden mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län