Kvalitetspolicy

Senast fastställd av Kommunfullmäktige i april 2001,

Med hög produktivitet och god kvalitet

 • Erbjuda kommunala tjänster och service utifrån medborgarnas och andra intressenters behov.
 • Utföra den myndighetsutövning som riksdag och regering ålagt kommunen
 • Bidra till en samhällsbyggnad som attraherar fler boende och fler näringsidkare.

Detta innebär att kvalitetsarbetet ska fokusera på

 • Måluppfyllelse
 • Bemötande
 • Trygghet
 • Kompetens
 • Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Medborgare och andra intressenter ska

 • uppfatta vår kommun som kvalitetsmedveten
 • vid kontakt med kommunala verksamheter och som nyttjare av våra tjänster uppleva att kvalitén motsvarar eller överträffar deras förväntningar
 • mötas av personal som i dialog med nyttjare av våra tjänster strävar efter att ständigt förbättra och anpassa verksamheten
 • möta en kommun som verkar för lokalt och regionalt samarbete med olika aktörer.