Naturvårdsplan för Hudiksvalls kommun

En sluttande äng med blommor i olika färger och träd i olika storlekar. Blå himmel med vita moln.

Naturvårdsplanen antogs av kommunfullmäktige i februari och ersätter den tidigare naturvårdsplanen från 1998 och ska ses som en fördjupning av gällande översiktsplan.

Syftet med naturvårdsplanen är att fastslå kommunens agerande i frågor som rör naturvård. Planen utgör även en prioritering av vilka naturområden i översiktsplanen som vi ska arbeta aktivt med de kommande tio åren.

Målgruppen för naturvårdsplanen är i första hand kommunalt förtroendevalda och kommunala tjänstemän. Den riktar sig också till övriga aktörer på naturvårdsområdet som länsstyrelsen, markägare och intresserad allmänhet.