Kostpolicy - förskole-, fritids- och skolverksamhet

Bilden visar sex olika situationer i skolmatsalen, alltifrån kökspersonal och barn till mat och förvaring.

Kostpolicy i två delar

Kostpolicyn i Hudiksvalls kommun är antagen 2009-12-10 och består av två delar, ett policydokument samt ett dokument med riktlinjer. Policyn beslutas av lärandenämnden ger uttryck för en viljeinriktning och ett förhållningssätt. Riktlinjerna är mer detaljerade och anger hur verksamheterna ska arbeta utifrån policyn.

Mål

  • Kostpolicyn ska ge förutsättningar till god hälsa för alla barn och elever och visa på värdet av maten och måltiden.
  • Skapa bra matvanor för barn och elever.
  • Måltiden ska vara något man ser fram emot under dagen.
  • Skapa hållbara bra måltider för barn och elever

Måltidens innehåll och måltidsordning

Måltiderna ska vara näringsriktiga och sträva efter att följa livsmedelsverkets riktlinjer för bra mat i skola, förskola och fritidsverksamhet. Andelen ekologiska livsmedel ska öka och matsedlarna säsongsanpassas. Andelen hel- och halvfabrikat ska minskas. Det ska finnas två rätter på varje skola varav minst en ska vara vegetarisk. Lunchen ska schemaläggas så att alla får möjlighet att äta sin lunch i lugn och ro utan tidspress och att lunchen serveras mellan klockan 10.30 och 12.30. Frukost och mellanmål ska serveras på förskola och fritids. Mattider som avviker från kostpolicyn över en längre tid ska beviljas av förvaltningschef.

Säker mat

Specialkost ska tillhandas av medicinska skäl.

Måltidsmiljön

Måltiderna ska ge en stunds avkoppling där en trivsam atmosfär utgör en förutsättning att äta i lugn och ro. Samarbete ska ske mellan skolrestaurangen och skolverksamheten vid planering av mattider. Vid utformning av måltidsmiljön ska strävan vara att uppnå en acceptabel ljudnivå.

Inflytande

Matråd ska finnas på samtliga skolor och förskolor.

Uppföljning

Årlig verksamhetsuppföljning där ansvariga inom Kostenheten samt ansvariga inom skola och förskola deltar. Skola och förskola är sammankallande.