Livsmedelsstrategi

Betande kor på en grön äng. I bakgrunden syns ett rött hus med vita knutar, skog och några blåsvarta berg.

Kommunen har antagit Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen.

Planens övergripande mål:

  • Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50% till år 2030 (jämförelsevärde medeltal åren 2013-2017).
  • Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% till år 2030 (jämförelsevärde medeltal åren 2013-2017).

En enhetlig linje i regionen för ökad livsmedelsproduktion i länet ger förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad. Vi blir därmed mer motståndskraftiga i händelse av kris.

Livsmedelsproduktion i Gävleborgs län

Livsmedelsproduktionen bidrar med arbetstillfällen samt är drivkraft i andra näringar som friluftsliv, turism och är en förutsättning för ett öppet odlingslandskap vilket upplevs som attraktivt för närboende på landsbygden. Livsmedelsproduktionen är viktig för länets ekonomiska utveckling. Öppet odlingslandskap är även en förutsättning för många arters fortlevnad. Livsmedelsproduktion är på så sätt en viktig faktor för bibehållen och ökad biologisk mångfald.

I rapporten Livsmedelsproduktion i Gävleborgs län kan du läsa mer om hur det ser ut idag per kommun i länet.

Vad händer i Gävleborg?

Länets kommuner har kommit olika långt i sitt arbete. Mycket av arbetet finns samlat på denna gemensamma hemsida.

Läs mer om livsmedelsstrstegin på Gävleborgs webbplats:

Gävleborgs handlingsplan 2018-2030 (www.livsmedelsstrategigavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete i kommunen

Hudiksvalls kommun äger odlingsbar mark. Är du intresserad av sådan mark, gå in i det digitala verktyget Objektvision så hittar du kontaktuppgifter till kommunens mark- och exploateringsenhet.

objektvision.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.