Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun

Riktlinjerna för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun har som mål att alla invånare har tillgång till bostäder av god kvalitet, till rimliga kostnader och som kännetecknas av en god boendemiljö i övrigt. Dessutom ska det finnas tillgång på attraktiva bostäder inom rimlig tid.

Ta del av riktlinjerna: