Avgifter för boende med extern placering

Här hittar du information om avgifter för boende där kommunen köper placering i annan kommun.

När kommunen köper placering betalar den placerade personen avgift till Hudiksvalls kommun för boende, kost och förbrukningsartiklar.

Boende med extern placering

Vad

Avgift per månad

Matavgift för 2-3 mål*

2 546 kronor

Matavgift 3-mål

3 793 kronor

Förbrukningsartiklar

234 kronor

Hyra vid extern placering

2 423 kronor

*Frukost och middag, samt lunch och mellanmål på helgerna