Avgifter för boende med extern placering

Här hittar du information om avgifter för boende där kommunen köper placering i annan kommun.

När kommunen köper placering betalar den placerade personen avgift till Hudiksvalls kommun för boende, kost och förbrukningsartiklar.

Avgift för boende med extern placering

Vad

Avgift per månad

Matavgift för 2-3 mål*

2 645 kronor

Matavgift 3-mål

3 940 kronor

Förbrukningsartiklar

243 kronor

Hyra vid extern placering

2 644 kronor

*Frukost och middag, samt lunch och mellanmål på helgerna