Taxa för vatten och avlopp

Taxan för vatten- och avlopp, ofta förkortad VA-taxa, innebär att du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här hittar du information om VA-taxan. Du hittar också information avgiften för att anslut dig till kommunalt vatten och avlopp.

Hudiksvalls kommuns vatten- och avloppsverksamhet finansieras helt av intäkter från dig som abonnent. Fakturering sker i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Om du vill finns möjlighet att betala din faktura via autogiro, e-faktura eller Kivra. Om du inte gör ett aktivt val kommer dina fakturor att skickas via post.

VA-taxans delar

Avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i tre delar: grundavgift, lägenhetsavgift och förbrukningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift som debiteras för fastigheten.

Lägenhetsavgift är en fast avgift som beror på vilken typ av byggnad som finns på fastigheten. Till exempel:

 • Om byggnaden är en villa med en bostadsenhet är avgiften en lägenhetsavgift.
 • Består fastigheten av till exempel ett hyreshus betalar du för antalet lägenheter.
 • Om byggnaden är till exempel kontor eller verksamhetslokaler baseras lägenhetsavgiften för ytan på byggnaden – en lägenhetsavgift för varje påbörjad 150 m².

Förbrukningsavgiften är rörlig och beror på hur mycket vatten som förbrukas i fastigheten. Förbrukningen mäts i kubikmeter. Avloppsmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden. Vattenmätaren mäter hur mycket vatten som förbrukas:

 • Med en traditionell vattenmätare debiteras du för en beräknad årsförbrukning, baserad på din senast inrapporterade avläsning. Avläsningen görs minst en gång per år genom att du läser av vattenmätaren och rapporterar in på det avläsningskort du fått hemskickat. Efter avläsningen får du sedan en debitering eller kreditering beroende på hur mycket vatten du faktiskt använt under året.
 • Med en digital vattenmätare läser vi av din vattenmätare varannan månad inför faktureringen. På så sätt följer vi upp vattenförbrukningen oftare. Det innebär att du debiteras för din faktiska förbrukning på varje faktura.

Mer information om vattenmätare:
Vattenmätare

Aktuell VA-avgift

 • Grundavgift: 2 075 kronor per fastighet och år
 • Lägenhetsavgift och år: 1 700 kronor per lägenhet och år
 • Förbrukningsavgift: 19,50 kronor per m³ levererat vatten

VA-avgiften gäller för både vatten och avlopp. Du betalar endast för de tjänster du har. Det innebär att om du till exempel bara är ansluten till kommunalt vatten blir avgiften lägre.

Av den totala avgiften utgör kostnaden för vatten 40 procent och kostnaden för avlopp 60 procent. Om du endast är ansluten till kommunalt vatten betalar du därför 40 procent av den totala kostnaden för vatten och avlopp. 

VA-taxan i sin helhet hittar du via PDF här:

Exempel och förklaringar av VA-taxan

Priserna i exemplen nedan gäller från och med januari 2023

Exempel på ett enfamiljshus anslutet till kommunalt vatten och avlopp med en förbrukning på 150 kubikmeter per år

Exempel 1 - enfamiljshus anslutet till kommunalt vatten och avlopp

Avgiftsdel

Kostnad

Grundavgift per år och fastighet

2 075 kr

Grundavgift per år och lägenhet

1 700 kr

Rörlig avgift: 19,50 kr/kbm x 150 kbm

2 925 kr

Total avgift per år, inklusive moms

6 700 kr

Den rörliga avgiften är 44 procent av hela avgiften.

Exempel på enfamiljshus anslutet till kommunalt vatten med en förbrukning på 150 kubikmeter per år.

Exempel 2 - enfamiljshus anslutet till kommunalt vatten

Avgiftsdel

Kostnad

Grundavgift per år och fastighet

830 kr

Grundavgift per år och lägenhet

680 kr

Rörlig avgift: 7,80 kr/kbm x 150 kbm

1 170 kr

Total avgift per år, inklusive moms

2 680 kr

Den rörliga avgiften är 44 procent av hela avgiften.

Exempel på ett flerfamiljshus med 15 lägenheter anslutet till kommunalt vatten och avlopp med en förbrukning på 2 000 kubikmeter per år.

Exempel 3 - flerfamiljshus med 15 lägenheter anslutet till kommunalt vatten och avlopp

Avgiftsdel

Kostnad

Grundavgift per år och fastighet

2 075 kr

Grundavgift för lägenheterna: 1 700 kr/lgh och år x 15 lgh

25 500 kr

Rörlig avgift: 19,50 kr/kbm x 2 000 kbm

39 000 kr

Total avgift per lägenhet och år, inklusive moms

4 438 kr

Den rörliga avgiften är 59 procent av hela avgiften.

Anslutningsavgift - kommunalt vatten och avlopp

Anslutningsavgift är en avgift som du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften varierar beroende på bland annat:

 • tomtytans storlek
 • hur stor fastigheten är och många lägenhetsavgifter det handlar om
 • vilka tjänster du vill ansluta dig till;
  • vatten – för dricksvatten och hygien
  • spillvatten – från toalett, diskho och golvbrunnar
  • dagvatten – regn- eller dräneringsvatten

Så snart du kopplat in dig på kommunalt vatten och avlopp och betalat anslutningsavgiften är du abonnent hos oss. Du kommer då att debiteras enligt taxan för vatten och avlopp.

Kontakta oss gärna om du vill veta vad anslutningsavgiften skulle bli för dig och din fastighet.

Anslutningsavgift vid om- eller tillbyggnation

Om du som fastighetsägare gör förändringar, till exempel om- eller tillbyggnation, kan du behöva betala en ny anslutningsavgift. Det gäller exempelvis om du har en byggnad med tre lägenheter som du bygger om till fyra lägenheter. Du behöver då anmäla förändringen till oss och betala en ny anslutningsavgift för den fjärde lägenheten. Det för att du sedan tidigare endast har betalat anslutningsavgift för tre lägenheter.