Taxa för vatten och avlopp

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet finansieras helt av intäkter från abonnenterna i form av så kallade VA-avgifter.

För vatten och avlopp betalar man:

  • en fast avgift, som varierar med antalet lägenheter i en fastighet
    och
  • en rörlig avgift, som varierar med vattenförbrukningen. 

Av den totala brukningsavgiften för vatten och avlopp utgör kostnaden för vatten 40 procent och den för avlopp 60 procent. Om man bara är ansluten till kommunalt vatten betalar man 40 procent av den totala kostnaden för vatten och avlopp. 

Aktuell VA-taxa

Den aktuella VA-taxan hittar du här: