Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet

Här hittar du information om taxor och avgifter för dig som bor hemma men som behöver stöd i hemmet, exempelvis hemtjänst, matdistribution, hemsjukvård, trygghetstelefon växelvård och korttidsboende.

Avgifter för stöd i hemmet

Hemtjänst: 309 kronor per timme

Avgiften för hemtjänst ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många timmar hemtjänst du har haft under en månad.

Mer information

Hemtjänst

Kommunal hemsjukvård: 368 kronor per månad

Avgiften för hemjukvård ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många insatser du har.

Mer information

Kommunal hemsjukvård

Trygg hemgång: 85 kronor per dygn

Avgift för Trygg hemgång ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många insatser du har.

Mer information

Trygg hemgång

Avgifter för matdistribution

Vad

Avgift per portion

Matdistribution

71 kronor

Dessert vid matdistribution

11 kronor


Matavgiften ingår inte i maxtaxa.

Mer information

Matdistribution

Trygghetstelefon: 262 kronor per månad

Avgift för trygghetstelefon, ibland även kallat trygghetslarm, ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många insatser du har.

Mer information

Trygghetstelefon

Avgift för vistelse på korttidsboende eller växelvårdsplats

Vad

Avgift per dygn

Omvårdnad och service

85 kronor

Matkostnad

131 kronor

Förbrukningsartiklar

10 kronor

Totalt

226 kronor

Detta innebär avgifterna

  • Avgiften för omvårdnad och service ingår i maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer i omvårdnadsavgift än maxtaxan oavsett hur många dygn du bor på korttidsboende eller din växelvårdplats.
  • I avgiften för mat ingår frukost, lunch och middag samt mellanmål och fika.
  • Avgiften för förbrukningsartiklar är inte valbar. Avgiften debiteras alla vid växelvård och korttidsboende. I avgiften ingår exempelvis tvättmedel, sköljmedel, toapapper, hushållspapper, rengöringsmedel, sanitetsrengöring, soppåsar, diskmedel, tvättlappar, haklappar, skyddshandskar, disktrasor och glödlampor.

Mer information

Växelvård

Dagverksamhet: 99 kronor per tillfälle

Avgiften för dagverksamhet ingår inte i maxtaxa.

Mer information

Dagverksamhet

Hur beräknas omvårdnadsavgiften?

Omvårdnadsavgiften är individuell. Hur mycket du betalar i omvårdnadsavgift beräknas utifrån inkomster och boendekostnad. Det finns också ett tak för hur hög omvårdnadsavgiften får vara, så kallad maxtaxa.

För att beräkna vad du ska betala behöver vi uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Du lämnar dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst:

Om vi inte får uppgifter om dina inkomster och boendekostnad betalar du maxtaxa i omvårdnadsavgift.

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög omvårdsnadsavgiften får vara, så kallad maxtaxa. Det innebär att du aldrig betalar mer i omvårdnadsavgift än maxtaxan.

Maxtaxan för 2024 är 2 574 kr per månad

Vad händer med avgiften om jag har tillfälligt uppehåll på hemtjänsten?

Inga avdrag på avgiften görs vid avbokning av planerade insatser. Avdrag på avgiften görs endast från dag två vid kortidsvistelse, växelvård eller sjukhusvistelse. Observera att om du har nått maxtaxa är det inte säkert att en avbokad insats förändrar din avgift.

Sänkt omvårdnadsavgift vid extraordinära kostnader

Om du har extraordinära kostnader, till exempel kostnad för god man kan du ansöka om sänkt omvårdnadsavgift. För att beviljas sänkt omvårdnadsavgift ska kostnaden vara varaktigt (minst sex månader) och uppgå till minst 200 kr per månad.

Du ansöker om sänkt omvårdnadsavgift för extraordinära kostnader via vår e-tjänst

Frågor och mer information om taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet

För vidare information om avgifter kontaktar du kommunens avgiftshandläggare.

Har du frågor om ditt beslut gällande dina insatser kontaktar du din biståndshandläggare.