Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Här hittar du information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Korttidstillsyn

Förbrukningsartiklar samt tillgång till telefon ingår i dygnspriset vid korttidstillsyn.

Korttidstillsyn ungdom

Vad

Avgift per dygn

Matavgift 2-mål

78 kronor

Matavgift 3-mål

103 kronor

Matavgift mellanmål

22 kronor

Korttidsvistelse

Förbrukningsartiklar samt tillgång till telefon ingår i dygnspriset vid korttidsvistelse.

Korttidsvistelse för vuxna

Vad

Avgift per dygn

Matavgift 2-mål

90 kronor

Matavgift 3-mål

136 kronor

Korttidsvistelse för barn och ungdom

Vad

Avgift per dygn

Matavgift 2-mål

78 kronor

Matavgift 3-mål

103 kronor