Agenda 2030 Hudiksvalls kommun

Bild över de globala målens illustrationer samt logotyp för globala målen

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling handlar bland annat om att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Genom att arbeta för att nå målen så uppnår vi också en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar aktivt för att bidra till målen.