Mål 1: Ingen fattigdom

Illustration Mål 1: Ingen fattigdom

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 1 - Ingen fattigdom.

Läget i Hudiksvall

Andelen som lever i ekonomisk utsatthet eller med så kallad låg ekonomisk standard är något lägre i Hudiksvalls kommun jämfört med länet och riket. Däremot har kommunen samma låga medianinkomst som länet och en högre andel kvinnor som lever i ekonomisk utsatthet jämfört med riket. Även gruppen äldre, 65+ sticker ut lite med en något högre andel som lever i ekonomisk utsatthet.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar för att ge fler människor möjlighet att bli självförsörjande, bland annat genom:

  • Arbetsmarknadsinsatser i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, myndigheter och det lokala näringslivet
  • Budget- och skuldrådgivning för att förebygga höga skulder och hitta lösningar vid hög skuldsättning
  • Sociala skyddsnät genom exempelvis försörjningsstöd

Mer om mål 1

Läs mer om mål 1 - Ingen fattigdom på Globala målens webbsida:

Mål 1: Ingen fattigdom (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.