Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Illustration mål 11

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun siktar på 50 000 invånare år 2050 och flera nya bostadsområden byggs och planeras. Detta ställer höga krav på vår långsiktiga samhällsplanering för att säkerställa ett hållbart samhälle som möter sociala utmaningar, gynnar ekosystemen, främjar ett hållbart näringsliv, bidrar till att uppnå klimatmålen och anpassas till klimatförändringarna.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för våra invånare och besökande exempelvis genom att:

  • Glada Hudikhem bygger hyreslägenheter i attraktiva lägen
  • Byggande av en centrumhållplats för buss som har möjliggjort halvtimmestrafik till Ljusdal och Iggesund
  • Skapa samverkansprojekt, däribland BID-projektet (Buisness improvment district), för att öka attraktiviteten i staden och andra tätorter

Mer om mål 11

Läs mer om mål 11 - Hållbara städer och samhällen på Globala målens webbsida:

Mål 11: Hållbara städer och samhällen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.