Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Illustration Mål 12

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har lägre avfallsmängder än riket men vi kan bli ännu bättre på att minimera avfallet och återbruka mer material. Här har alla invånare och verksamheter en viktig roll att se över sina konsumtionsvanor.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Alla förvaltningar och bolag arbetar med att minimera avfallet som en del i kommunens kretsloppsplan. Exempel från arbetet är att:

  • Minska matsvinnet
  • Kommunens skolor och förskolor arbetar för att bli certifierade som ”Skola för hållbar utveckling”
  • Skapa ett återbruk för byggmaterial

Mer om mål 12

Läs mer om mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion på Globala målen webbsida:

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.