Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Illustration Mål 16

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Läget i Hudiksvall

Demokrati, delaktighet och tillit till offentliga institutioner är förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Valdeltagandet i Hudiksvall har tidigare legat under riksgenomsnittet, men trots att valdeltagandet för riket såväl som för Hudiksvall har minskat 2022 jämfört med 2018 så har en positiv förändring skett i år. Valdeltagandet i Hudiksvall för kommunvalet och regionvalet ligger nu över riksgenomsnittet. Även när det gäller riksdagsvalet närmar sig Hudiksvall riksgenomsnittet. Bland förstagångsväljare har valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige ökat med nära två procentenheter 2022 jämfört med valet 2018.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för ökad inkludering och ett samhälle fritt från våld genom:

  • Insatser för ökat valdeltagande, exempelvis genom rekrytering av valambassadörer i samband med valet 2022
  • Demokrativerkstad i högstadiet
  • Centrum för våld i nära relationer
  • Kommunövergripande arbete mot våldsbejakande extremism
  • Fortbildningar för elevhälsan inom exempelvis HBTQ-frågor, hedersrelaterat våld och kvinnlig könsstympning
  • Utveckling av arbetssätt och metoder för ökad effektivitet och transparens

Mer om mål 16

Läs mer om mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen på Globala målens webbsida:

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.