Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Illustration Mål 17

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har ett gott samarbete såväl med det lokala näringslivet och civilsamhället, som med andra myndigheter och institutioner. Bland annat har Hudiksvalls kommun antagit en vägledning för Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) för att öka möjligheterna till samverkan mellan kommunen och det civila samhället. Samarbetet sker inom flera områden och verksamheter men kan hela tiden utvecklas för att bli mer effektivt och träffsäkert.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Samarbeten mellan kommunen och externa aktörer sker till exempel genom:

  • Idéburet Offentligt Partnerskap
  • Bidrag till föreningslivet
  • Kommunens pensionärsråd och funktionshinderråd
  • Näringslivsenhetens arbete för och med lokala företag
  • Nätverk och andra forum som samlar andra offentliga aktörer, företag och civilsamhälle

Mer om mål 17

Läs mer om mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap på Globala målen webbsida:

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.