Mål 2: Ingen hunger

Illustration Mål 2: Ingen hunger

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 2 - Ingen hunger.

Läget i Hudiksvall

År 2021 var andelen med fetma i Hudiksvalls kommun 18 %, vilket är i nivå med riksgenomsnittet. Andelen som når upp till rekommendationen om att äta 500 g frukt och grönt per dag är låg (12 % av kvinnorna och 4 % av männen) men på ungefär samma nivå som länet och riket. Förutom könsskillnaderna syns skillnader baserat på ålder och utbildningsnivå, där äldre och personer med eftergymnasial utbildning äter mer frukt och grönt än yngre och personer med lägre utbildningsnivå. När det gäller andel ekologiskt odlad åkermark (37,9 % i Hudiksvalls kommun) har kommunen nått det nationella målet om 30 % och befinner sig klart över rikssnittet som är 20 %.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Kostenheten i Hudiksvalls kommun arbetar för att ge barn, elever och boende på omsorgsboende näringsriktig och säsongsanpassad mat med ökad andel ekologiska livsmedel. Några exempel på det arbete är att:

  • Inom alla skolor finns möjlighet att välja mellan två olika maträtter
  • Ett måltidskoncept för att öka näringsintaget hos äldre har införts vid alla äldreboenden
  • Individuella programmet på Bromangymnasiet serverar frukost för sina elever och det har blivit en naturlig start på dagen för elever som annars inte har förutsättningar för en god frukostrutin

Mer om mål 2

Läs mer om mål 2 - Ingen hunger på Globala målen webbsida:

Mål 2: Ingen hunger (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.