Mål 4: God utbildning för alla

Illustration Mål 4: God utbildning för alla

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 4 - God utbildning för alla.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har en högre andel gymnasieungdomar som tar examen inom 4 år efter påbörjade studier, jämfört med riket. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är högre än länsgenomsnittet (men lägre än riket), medan motsvarande siffra för män ligger i linje med länsgenomsnittet. Kartläggningar visar också på utmaningar när det gäller likvärdig skolutbildning.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för att främja skolresultaten och en likvärdig skolutbildning för alla barn och unga genom:

  • Närvarofrämjande verksamhet
  • Insatser för att minska skillnaderna mellan könen i gymnasievalet
  • Vuxenutbildningen via Centrum för utveckling och lärande (CUL)
  • Kartläggningar av kompetensbehov för att kunna matcha vuxenutbildningens kurser
  • Läsfrämjande verksamhet utanför skolan

Exempel

  • Insatser för att minska skillnader mellan könen i gymnasievalen

Mer om mål 4

Läs mer om mål 4 - God utbildning för alla på Globala målen webbsida:

Mål 4: God utbildning för alla (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.