Mål 5: Jämställdhet

Illustration Mål 5: Jämställdhet

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 5 - Jämställdhet.

Läget i Hudiksvall

I Hudiksvalls kommun var kvinnors mediannettoinkomst 81,4 % av männens år 2020. Vad gäller ett jämställt föräldraskap togs 30,2 % av föräldrapenningen ut av män 2021. Motsvarande andel av VAB-dagar uppgår till 39,4 %. Kvinnor (22 %) uppger i högre utsträckning än män (15 %) att de varit utsatta för kränkande bemötande och kön anges som den vanligaste orsaken till kränkande bemötande, efter alternativet ”annat”. Statistik som Centrum mot våld i nära relationer samlat in för 2021 visar att Polismyndigheten, socialtjänsten och kvinnojouren tillsammans hade kännedom om 477 personer som utsatts för våld i en nära relation det året. Antalet anmälda brott uppgick enligt Polismyndigheten till 220 stycken.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män genom:

  • Kommunens grundläggande värdering för allas lika värde
  • Uppföljning av indikatorer utifrån kön (där så är möjligt)
  • Centrum mot våld i nära relationer som ger stöd till våldsutsatta kvinnor och individuell rådgivning/behandling till våldsutövare
  • Innovationshubben Propell och Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) som arbetar för att inkludera fler kvinnor att ta del av innovationsstöd och nå ut till utlandsfödda kvinnor med stöd att starta och driva företag

Mer om mål 5

Läs mer om mål 5 - Jämställdhet på Globala målens webbsida:

Mål 5: Jämställdhet (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.