Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Illustration Mål 9

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har många företag och industrier som står sig starkt på en internationell marknad och nya hållbara innovationer tas fram. För att skapa riktigt goda förutsättningar för hållbara gods- och persontransporter krävs dubbelspår på järnvägen.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Näringslivsenheten arbetar för ett hållbart näringsliv genom att lyfta konkurrensmöjligheter och tillväxtpotentialen inom hållbarhet. I detta ingår också att skapa förutsättningar för företagande och attrahera företag som kan bidra till vår hållbara framtid. Detta görs bland annat genom:

  • Samverkan med relevanta aktörer för innovation och en hållbar industri
  • Nära samarbete med den regionala innovationshubben Propell som har i uppdrag att främja en hållbar tillväxt och regionens konkurrenskraft
  • Evenemang för att inspirera och informera kring framtidens infrastruktur
  • Aktivt deltagande i Hylla galan som uppmärksammar företag som arbetar med hållbarhet inom alla tre hållbarhetsdimensioner
  • Att verka för ett dubbelspår på Ostkustbanan med ett centrumnära stationsläge

Mer om mål 9

Läs mer om mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur på Globala målen webbsida:

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.