Hållbara arrangemang

Här hittar du tips på vad du kan göra för att arrangera hållbara evenemang. Vår förhoppning är att checklistan ska inspirera till fler hållbara val och skapa förutsättningar för ett mer hållbart Hudiksvall.

Checklistan är indelad i olika kategorier och ska ses som ett stöd vid planering och genomförande av aktiviteter och arrangemang.

Checklista hållbara arrangemang

Transporter

 • Vi kommunicerar hur besökare kan ta sig till evenemanget med kollektivtrafik och/eller uppmuntrar till samåkning
 • Vi strävar efter att anpassa start- och sluttid efter kollektivtrafikens tidtabell
 • Vi underlättar för cyklister som besöker arrangemanget
 • Färdtjänst har möjlighet att stanna nära entré
 • Parkeringsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning finns inom 25 meter från entré
 • Vi underlättar och möjliggör för deltagare och talare på distans
 • Vi använder i huvudsak lokala leverantörer och transportfirmor

Mat och servering

 • Vi väljer i huvudsak närproducerad, ekologisk och rättvisemärkt mat och dryck
 • Vi erbjuder i första hand vegetarisk kost
 • Vid servering av kött erbjuds alternativ med låg klimatpåverkan så som närproducerat, vilt, fågel eller fisk
 • Vi serverar inga rödlistade eller utrotningshotade arter
 • Vi informerar besökare om matens innehåll
 • Vi har alternativ som undviker de vanligaste allergierna: nötter, gluten och laktos
 • Vid eventuell anmälan kan deltagare ange behov av specialkost
 • Vi erbjuder endast kranvatten istället för flaskvatten
 • Vi undviker engångsartiklar och använder istället flergångsmaterial så som glas och porslin

Den fysiska platsen

 • Platsen, inklusive eventuell scen eller podium, är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, exempelvis genom
  • hörslingor & bärbara mikrofoner
  • ramper
  • automatiska dörröppnare
  • teckenspråkstolkar
  • hiss eller andra hjälpmedel för trappor
  • tillgänglighetsanpassade toaletter
  • avfasade trösklar
 • Det finns avfallskärl för besökare att sortera matavfall, restavfall och förpackningar i
 • Lokalen eller anläggningen har miljöprofil och låg energiförbrukning
 • Arrangemanget är rökfritt, både inne och ute

Kommunikation, inbjudan och inkludering

 • Trycksaker begränsas och tas fram på miljömärkt papper
 • Vi strävar efter en evenemangsdesign som kan återanvändas, exempelvis genom att undvika årtal och datum på banderoller och vepor
 • Vi kommunicerar både digitalt och traditionellt för att nå en bredare målgrupp
 • Vi säkerställer att den digitala kommunikationen är digitalt tillgänglig, exempelvis genom att den kan läsas upp av hjälpmedel för textuppläsning
 • Vi använder ett enkelt språk
 • Vi kommunicerar på fler språk än svenska
 • Vi är tydliga med hur arrangemanget är tillgänglighetsanpassat redan i inbjudan
 • Vi kommunicerar den hänsyn som tagits till ekologisk och social hållbarhet, exempelvis i inbjudan eller genom evenemangets program
 • Vi strävar efter att förlägga arrangemanget på tider då så många som möjligt kan delta, exempelvis genom att ta hänsyn till högtider, helgdagar och livspussel
 • Priset är anpassat för att så många som möjligt ska kunna delta
 • Vi strävar efter jämställdhet, mångfald och representation bland talare, konstnärer, artister och andra deltagare
 • Vi undviker gåvor till besökare, alternativt väljer hållbara produkter och tjänster

Tips!

Vill du ha checklistan nära till hands är ett tips att skriva ut webbsidan. Genom att anpassa marginalerna och välja bort sidhuvud och sidfot i utskriftsinställningar kan du dessutom anpassa utskriftens utseende.

E-tjänst för att följa upp arrangemang

Enligt kommunens kretsloppsplan 2021-2025 ska hälften av de arrangemang som kommunen arrangerar eller stödjer med bidrag till föreningslivet vara hållbara 2023. E-tjänsten används för att följa upp målet. Du hittar e-tjänsten här:

Del i arbetet med kretsloppsplanen

Checklistan för hållbara arrangemang är en del i arbetet med Hudiksvalls kommuns kretsloppsplan. Kretsloppsplanen anger att hälften av de arrangemang som kommunen arrangerar eller stödjer med bidrag till föreningslivet vara hållbara 2023. För att följa upp målet rapporterar medarbetare i kommunen och föreningar som ansöker om bidrag in sina arrangemang via kommunens e-tjänster.