Kommunens förutsättningar och arbete för hållbarhet

Är Hudiksvall på väg till hållbarhet? Den frågan fick flera av kommunens tjänstemän och politiker fundera över när tre beredningar slog sig ihop för en eftermiddag om hållbar utveckling den 10 september 2015.

De inbjudna beredningarna var beredningen för hållbarhet, demokratiberedningen och välfärdsberedningen.

Syftet med dagen va att sätta kommunens vision och övergripande mål inom ramen för hållbarhetsprinciperna.

  • Testa att använda en modell för strategiskt hållbarhetsarbete.
  • Kontrollera om vision och mål leder till hållbar utveckling?
  • Stöd för fortsatt arbete med hållbarhet i nämnd/förvaltning.

För dig som inte va där kan du nu ta del av diskussionerna i efterhand i dessa tre filmklipp. 

  • Ekologisk hållbarhet, vilket arbete sker inom Hudiksvalls kommun? Kommunekolog Åsa Terent berättar om arbetet.
  • Social hållbarhet, vilka utmaningar finns i Hudiksvall gällande ojämlikheter i befolkningens hälsa. Folkhälso- och ungdomsstrateg Jenny Alvolin berättar.
  • Utmaningen att bidra till en hållbar utveckling. Vilka principer beskriver en hållbar utveckling? Stöd i forskning och praktik. Lisa Wälitalo, doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola förklarar.