Projekt: Hållbar kommun- och regionutveckling

Hudiksvalls kommun deltar sedan 2015 i ett forskningssamarbete med 10 kommuner och regioner samt Blekinge Tekniska Högskola. Det innebär att systematiskt tillämpa hållbarhetsprinciperna i kommunens beslutsprocesser. Samtidigt bidrar vi till kunskap om hur kommuner ska agera för att bli mer hållbara.

Strategisk hållbar utveckling är ett av de forskningsområden Blekinge tekniska högskola arbetar med. Projektet Hållbar kommun och regionutveckling är en del av detta forskningsområde. Mer information finns på:

Blekinge tekniska högskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I projektet har vi valt att använda arbetet med ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun som vårt arbetsfält. Parallellt med detta genomför vi ett internt kommunövergripande arbete inom följande arbetsområden:

  • Kommunens vision och övergripande mål har kvalitetsgranskats utifrån hållbarhetsprinciperna. Komplettering av texten i konkretiseringen av de övergripande målen har antagits av kommunfullmäktige.
  • Analys av hinder och möjligheter inom kommunens organisation för arbetet med hållbarhet.
  • Arbetet med ekologisk och social hållbarhet har samordnats. Det ger ökad tydlighet i kontakt med olika verksamheter.
  • Verksamhetscheferna har arbetat med hur vi ska ta fler steg i riktning mot hållbarhet när det gäller kompetens, organisation och ledning.
  • Webbutbildning för nyckelfunktioner.
  • Granskning av ärenden till kommunstyrelsen. Provat ett arbetssätt för att tydliggöra aspekter av hållbarhet i de ärenden som går till kommunstyrelsen.
  • Analys av kommunikationsbehov för olika målgrupper i organisationen.

Nästa steg blir en nulägesanalys för att se inom vilka områden som vi i Hudiksvall har de största bristerna i jämförelse med hållbarhet. Det kommer att ge oss vetskap om vilka områden som vi behöver fokusera på för att uppnå hållbarhet.

Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Webbinarie om projektet och dess resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.