Frivilliga uppdrag

Social samvaro

Att klara vardagen på egen hand är inte alltid lätt. En del människor behöver mer stöd än andra, av olika anledningar. Känner du att du har tid, vilja och engagemang att hjälpa en medmänniska? Hos oss finns det flera uppdrag att välja mellan.

På vilket sätt kan jag hjälpa en medmänniska?

Att vara volontär innebär att du ger lite av dig själv och din tid. På så sätt är du med och bidrar till att skapa trivsel, trygghet och gemenskap.

Mer information om att vara volontär

Som kontaktperson bidrar du till att en medmänniska får en meningsfull och social aktivitet någon eller några gånger varje månad. Ni kan till exempel åka till badhuset, fika, promenera eller sitta ner och prata med varandra. Låter det intressant? Läs mer om att bli kontaktperson:

Mer information om att vara kontaktperson

Ibland behöver ett barn eller en ungdom en till viktig vuxen i sitt liv. Som kontaktfamilj eller stödfamilj öppnar du upp ditt hem någon eller några gånger i månaden, vanligtvis fredag till söndag. Skulle det passa dig? Läs mer om att bli kontakt- eller stödfamilj:

Mer information om att vara kontaktfamilj eller stödfamilj

Att vara familjehem innebär att du är den familj barnet behöver när hen inte kan bo hos sina föräldrar. Som familjehem hjälper du barnet med alla vardagssysslor, men är även ett stöd för barnet i kontakten med sina föräldrar och med myndigheter.

Man kan även bli familjehem för vuxna som socialtjänsten har bedömt är i behov av det stödet.

Har ni utrymme i er familj? Läs mer om att bli familjehem.

Mer information om att vara familjehem

Ett jourhem har under dygnets alla timmar beredskap att ta emot barn och ungdomar i akuta situationer. Jourhemsplaceringar är tillfälliga och varierar mycket i längd. Det kan pågå i något dygn och upp till några månader.

Mer information om att vara jourhem

Har du goda kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande mot andra människor? Bli god man eller förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov orsakade av exempelvis demens, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller missbruk

Mer information om att vara god man eller förvaltare

Bli god man för ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare utses en god man som kan företräda barnet och bevaka dess intressen i föräldrarnas ställe. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Mer information om att vara god man för ensamkommande barn

Ersättning för frivilliga uppdrag

Uppdragen är frivilliga och i grunden handlar det om att hjälpa en medmänniska, men du får ersättning för ditt uppdrag, förutom när du är volontär. Hur mycket du får i ersättning varierar från fall till fall. Mer information om ersättning för de frivilliga uppdragen:

Ersättning för frivilligt uppdrag