Bli familjehem eller förstärkt familjehem

Genom att bli familjehem hjälper du barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Du blir en trygg punkt för dessa barn genom att erbjuda dem en stabil familj att bo hos.

Vi är i stort behov av fler familjehem

Har du funderat på att bli familjehem? Anmäl ditt intresse så hör vi av oss.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem (tidigare fosterhem) innebär att du är den familj barnet behöver när hen inte kan bo hos sina föräldrar.

Som familjehem ska du ge se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, de biologiska föräldrarna och andra berörda. Det innebär att du hjälper barnet med alla vardagssysslor, men är även ett stöd för barnet i kontakten med sina föräldrar och myndigheter.

Vem kan bli familjehem?

För att bli familjehem är det viktigt att du kan erbjuda ett hem i en vanlig familj med en eller två trygga vuxna. Att ni kan ge en stabil tillvaro och ge barnet möjlighet att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo i lägenhet eller hus. På landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn.

Finns det några krav?

För barnen är det viktigt att du har tagit ett välgrundat beslut så att du orkar med det uppdrag du åtagit dig, oavsett vad som händer kring barnet. För det kommer att uppstå situationer som kan bli svåra.

Du behöver därför:

 • vara en trygg vuxen
 • vara intresserad av människor
 • kunna stötta och hjälpa ett barn som har behov av det
 • vara stresstålig och ha förmågan att anpassa dig till snabba förändringar

Det är viktigt att:

 • det finns en trygg och stabil tillvaro
 • det finns utrymme (både i hjärtat och hemmet)
 • du har gott om tid och tålamod
 • du kan samarbeta med socialtjänsten, personer i barnets nätverk, biologiska föräldrar samt andra viktiga personer och instanser, exempelvis skola och sjukvård.

Du bör:

 • ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar
 • ha ett genuint intresse av det barn du tar emot
 • kunna erbjuda ett eget rum

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli familjehem?

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller ungdom? Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats hittar du all information du behöver och det är också där du anmäler ditt intresse för att bli familjehem.

Det går också bra att kontakta oss på Hudiksvalls kommun om du har frågor.

Vad händer efter jag lämnat en intresseanmälan?

När vi fått in din anmälan ringer vi dig för ett inledande, förutsättningslöst samtal. Det gör vi för att få mer information om dig och för att vi ska kunna ställa frågor till varandra.

Därefter måste du och din partner genomgå en utredning för att kunna bli familjehem. Utredningen består av:

 • intervjuer
 • referenstagning
 • registeruppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, kronofogdemyndigheten

I utredningen är det vanligt att vi frågar om uppväxten, nuvarande familjeförhållanden, hälsa, personlighet, krishantering, intressen, samarbete, barnuppfostran och inställningen till barn.

Varför behövs familjehem?

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem.

Det kan också handla om att barnet har svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk och liknande som kan göra att barnet behöver byta miljö för en kortare eller längre tid.

Vad är förstärkt familjehem?

Som förstärkt familjehem tar du emot ett barn med extra stora behov. För att bli förstärkt familjehem ska du ha varit familjehem tidigare eller ha erfarenhet av att arbeta professionellt med vård och behandling av barn och unga. Eftersom uppdraget är tyngre får du tätare handledning och högre arvode.

Frågor och svar om uppdraget

Barn som placeras i familjehem kommer med jobbiga erfarenheter. De behöver därför få komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

Innan du tar på dig uppdraget är det också viktigt att du har pratat med alla i familjen eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.

Som familjehem får du stöd och vägledning i ditt uppdrag:

 • Du kan få handledning både i grupp och individuellt.
 • Vi ringer kontinuerligt och efter behov.
 • Vi gör hembesök för handledning och uppföljning.
 • Du kan ringa oss dagtid för att få hjälp och stöd.

Som familjehemsförälder är du inte barnets vårdnadshavare, utan det blir ett tredelat föräldraskap mellan socialtjänsten, familjehemmet och de biologiska föräldrarna. När barnet varit placerat i tre år görs en bedömning vad som är bäst för barnet och möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna prövas.

Hur länge ett barn bor i ett familjehem är olika. Ett barn kan bo i ett familjehem i allt från sex månader till att bo i hemmet under hela sin uppväxt. Med andra ord kan en placering i ett familjehem vara ett långsiktigt uppdrag. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt.

Ja, du får ekonomisk ersättning när du har är familjehem. Ersättningen består av två delar. Den ena delen är ett arvode och den andra delen är en omkostnadsersättning som ska täcka dina utgifter för barnet.

Läs mer om arvode och omkostnadsersättningar på:

Läs mer om ersättning och arvode på SKR, Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta oss om du har frågor om arvode och omkostnadsersättningar.

Ja det har du, och du omfattas även av socialtjänstsekretess. Inom socialtjänstens verksamhet är alla uppgifter som handlar om individers personliga förhållanden sekretessbelagda. Det innebär i praktiken att alla uppgifter som på något sätt kan kopplas till en viss person omfattas av sekretess.

Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats har de samlat vanliga frågor och svar om uppdraget som familjehem.

Läs vanliga frågor och svar på FamiljehemSverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra familjehem berättar om uppdraget

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som god man för ensamkommande barn eller kontaktperson?

Läs mer om våra frivilliga uppdrag inom kommunen