Bli jourhem

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller ungdom? Skulle du trivas med att ditt hem också blir din arbetsplats? Finns det tid, engagemang och utrymme för att ta emot barn i kris i din familj? Då kan du bli jourhem och vara den som tar ett barn i handen en liten bit på vägen.

Genom att bli jourhem tar du emot barn i ett akut läge som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Du blir då den trygga punkt som barnet behöver i stunden.

Vad innebär det att vara jourhem?

Jourhem innebär att du tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid. Som jourhem tar du emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in bara med några timmars varsel. Det är därför viktigt att det alltid finns en vuxen hemma på heltid i jourhemmet.

Under tiden barnet bor i jourhem utreder vi på socialtjänsten barnets behov och situation.

Vem kan bli jourhem?

Du måste inte vara perfekt! Det viktiga är att du som jourhem kan erbjuda ett hem i en vanlig familj med två trygga vuxna som kan ge en stabil tillvaro.

Du kan bo i lägenhet eller hus på landet eller i stan. Du kan vara gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn.

Finns det några krav för att bli jourhem?

För barnen är det viktigt att du har tänkt igenom ditt beslut så att du orkar med det uppdrag du åtagit dig, oavsett vad som händer kring barnet. För det kommer att uppstå situationer som kan bli svåra.

Du behöver därför:

 • vara en trygg vuxen
 • vara intresserad av människor
 • kunna stötta och hjälpa ett barn som har behov av det
 • vara stresstålig och ha förmågan att anpassa dig till snabba förändringar

Det är viktigt att:

 • det finns en trygg och stabil tillvaro
 • det finns utrymme (både i hjärtat och hemmet)
 • du har gott om tid och tålamod
 • du kan samarbeta med socialtjänsten, personer i barnets nätverk, biologiska föräldrar samt andra viktiga personer och instanser, exempelvis skola och sjukvård.

Du bör:

 • ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar
 • ha ett genuint intresse av det barn du tar emot
 • kunna erbjuda ett eget rum

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli jourhem?

Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats anmäler ditt intresse för att bli jourhem. Anmälan är inte bindande.

Det går också bra att kontakta oss på Hudiksvalls kommun om du har några frågor.

Vad händer efter jag lämnat en intresseanmälan?

När vi fått in din anmälan ringer vi dig för ett inledande, förutsättningslöst samtal. Det gör vi för att få mer information om dig och för att vi ska kunna ställa frågor till varandra.

Därefter måste du och din partner genomgå en utredning för att kunna bli jourhem. Utredningen består av:

 • intervjuer
 • referenstagning
 • registeruppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, kronofogdemyndigheten

I utredningen är det vanligt att vi frågar om uppväxten, nuvarande familjeförhållanden, hälsa, personlighet, krishantering, intressen, samarbete, barnuppfostran och inställningen till barn.

Varför behövs jourhem?

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem.

Det kan också handla om att barnet har svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk och liknande som kan göra att barnet behöver byta miljö för en kortare eller längre tid.

Frågor och svar om uppdraget

Ja, du får ekonomisk ersättning när du har ett uppdrag. Som jourhem utgår det alltid ett fast arvode och omkostnadsersättning varje månad enligt det avtal du ingått. Du får det fasta arvodet och omkostnadsersättningen även om inget barn är placerat i ditt hem. Du får ytterligare dygnsarvode och dygnsomkostnadsersättning under tiden du har barn placerat hos dig.

Läs mer om arvode och omkostnadsersättningar på:

Läs mer om ersättning och arvode på SKR, Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta oss om du har frågor om arvode och omkostnadsersättningar.

Ibland kan en jourhemsplacering pågå ett dygn och ibland flera månader. Målet är att placeringen inte ska vara längre än sex månader.

Som jourhem blir du kontrakterad för en eller flera platser, beroende på förutsättningarna.

Barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter och har dessutom blivit separerade från sina föräldrar. Det är också tufft för ett barn att på oviss tid vistas i en okänd familj. Du behöver därför vara en trygg och stabil vuxen som barnet kan räkna med under den tid hen behöver.

Det är också viktigt att prata med alla i din familj innan ni åtar er ett uppdrag som jourhem eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.

Som jourhem ska du kunna infinna dig i hemmet inom timmar från att du får samtalet.

Ja, ett barn placeras i en akut situation och det innebär att det kan komma när som helst på dygnet. Men det vanligaste är att det sker under dagtid och att en ansvarig socialsekreterare är med. Som jourhem blir du oftast förvarnad om att det eventuellt kan vara en placering på gång, så du hinner förbereda dig för att ta emot barnet.

Som jourhem får du stöd och vägledning i ditt uppdrag. Det finns alltid en familjehemshandledare att ringa dygnet runt, årets alla dagar. Det är en person som är väl insatt i ditt uppdrag och vet vilket barn det är som bor hos dig.

Du går också regelbundet på grupphandledning tillsammans med våra andra jourhem.

Barnet har även en egen socialsekreterare som du kan vända dig till för mer detaljerade frågor om vården.

Ja det har du, och du omfattas även av socialtjänstsekretess. Inom socialtjänstens verksamhet är alla uppgifter som handlar om individers personliga förhållanden sekretessbelagda. Det innebär i praktiken att alla uppgifter som på något sätt kan kopplas till en viss person omfattas av sekretess.

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som kontaktfamilj eller kontaktperson?

Läs mer om våra frivilliga uppdrag inom kommunen