Bli kontaktfamilj eller stödfamilj

Har du möjlighet att öppna upp ditt hem för en annan medmänniska någon eller några gånger i månaden? Bli kontakt- eller stödfamilj och dela din vardag med barn eller ungdomar som av sociala skäl behöver någon annan viktig vuxen utanför sin familj.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Kontaktfamilj innebär att du tar dig an ett uppdrag per dygn i ditt eget hem. Du öppnar ditt hem för en annan person, och i vissa uppdrag kan det även innebära att du är ett stöd vid akuta situationer. Antalet dagar per månad varierar beroende på uppdrag.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Att vara stödfamilj är detsamma som att vara kontaktfamilj förutom att barnet eller ungdomen du hjälper har en funktionsnedsättning. Som stödfamilj tar du emot en person med funktionsnedsättning i ditt eget hem under ett antal dygn per månad för att avlasta föräldrarna samt att ge möjlighet till utveckling och rekreation för den funktionsnedsatta.

Vem kan bli kontaktfamilj eller stödfamilj?

Du måste inte vara perfekt! Det viktiga är att du är en trygg vuxen, att du är intresserad av människor och att du kan tänka dig att stötta och hjälpa en medmänniska som har behov av det.

Du kan bo i lägenhet, hus på landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn och arbeta heltid, deltid eller studera.

Finns det några krav för att bli kontaktfamilj eller stödfamilj?

Du måste ha fyllt 18 år för att bli kontaktfamilj eller stödfamilj, men det finns inga krav på speciell utbildning.

För barnet eller ungdomen du tar emot är det viktigt att du har tänkt igenom ditt beslut så att du orkar med det uppdrag du åtagit dig, oavsett vad som händer. För det kommer att uppstå situationer som kan bli svåra.

Du behöver därför:

 • vara en trygg vuxen
 • vara intresserad av människor
 • kunna stötta och hjälpa ett barn som har behov av det

Det är viktigt att:

 • det finns en trygg och stabil tillvaro
 • det finns utrymme (både i hjärtat och hemmet)
 • du har gott om tid och tålamod
 • du kan samarbeta med socialtjänsten, personer i barnets nätverk, biologiska föräldrar samt andra viktiga personer.

Du bör:

 • ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar
 • ha ett genuint intresse av det barn du tar emot
 • kunna erbjuda en egen sängplats åt barnet.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli kontaktfamilj?

Hudiksvalls kommun samarbetar med FamiljehemSverige. På deras webbplats anmäler du ditt intresse för att bli kontaktfamilj. Anmälan är inte bindande.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli stödfamilj?

Du anmäler ditt intresse för att bli stödfamilj via vårt formulär.

Vad händer efter jag lämnat en intresseanmälan?

När vi fått in din anmälan ringer vi dig för ett inledande, förutsättningslöst samtal. Det gör vi för att få mer information om dig och för att vi ska kunna ställa frågor till varandra.

Därefter måste du genomgå en utredning för att kunna bli kontaktfamilj eller stödfamilj. Utredningen består av:

 • intervjuer
 • referenstagning
 • registeruppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndigheten

I utredningen är det vanligt att vi frågar om uppväxten, nuvarande familjeförhållanden, hälsa, personlighet, krishantering, intressen, samarbete, barnuppfostran och inställningen till barn.

Varför behövs kontaktfamiljer och stödfamiljer?

Ibland kan barn och ungdomar behöva en kontakt- eller stödfamilj som de kan träffa, bo hos ibland och ha stöd av. Det kan bero på att föräldrarna behöver avlastning i sin föräldraroll. Det kan också vara så att barnet har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.

Frågor och svar om uppdraget

Du får ersättning men uppdragen innebär ingen anställning. Det betyder att du inte har några anställningsförmåner. Du får ett arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontakt- och stödfamilj. Arvodet bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas och det beskattas. Omkostnadsersättningen ska täcka dina omkostnader för att kunna utföra uppdraget. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och personen du träffar betalar sin. Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen. Du får dygnsersättning om barnet sover över hos dig.

På SKRs webbplats kan du läsa mer om ersättningar:

Läs mer om ersättningar för kontaktfamiljer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om ersättningar för stödfamiljer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det beror på vad personen har blivit beviljad. Det vanligaste är en till två helger/månad eller ett visst antal dygn/månad.

I ditt uppdrag som kontakt- och stödfamilj är du olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna till och från uppdraget.

Vi har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget får du ingen ersättning och det är din egen trafikförsäkring som gäller. Vi ersätter egen bil med 25 kr/mil när det krävs för uppdraget.

Som kontakt- och stödfamilj har du tystnadsplikt. Det innebär att du som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som du är/har varit ett stöd för.

Du kan ringa den som tillsatt dig som kontaktperson/familj och få stöd utifrån ditt uppdrag.

Du ska vara tillgänglig på den tid som ni kommit överens om samt utifrån den planering som gjorts vid uppstart.

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som kontaktperson, familjehem och jourhem?

Läs mer om våra frivilliga uppdrag inom kommunen.