Bli kontaktperson

Har du möjlighet att avsätta någon eller några dagar i månaden för att hjälpa en annan medmänniska? Då kan du bli kontaktperson och vara ett stöd åt ett barn, ungdom eller vuxen som behöver någon viktig vuxen utanför sin familj.

Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kan handla om en fika någon timme i månaden, eller att ni går på bio eller tar en promenad. Oavsett vilket så hjälper du en medmänniska som har behov av det.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Kontaktperson innebär att du tar dig an ett uppdrag med varierande tillfällen per månad, uppdraget handlar främst om att bidra till att personen får en meningsfull och social aktivitet utifrån den personens behov. Ni träffas och gör något tillsammans, till exempel åker till badhuset, går på bio, fikar, går på stan, promenerar, lagar mat tillsammans eller bara sitter ned och pratar med varandra. Det finns inget krav på någon speciell aktivitet eller antal timmar som ni ska träffas, utan det viktiga är själva samvaron.

Vem kan bli kontaktperson?

Du måste inte vara perfekt! Det viktiga är att du är en trygg vuxen, att du är intresserad av människor och att du kan tänka dig att stötta och hjälpa en medmänniska som har behov av det.

Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar och med olika fritidsintressen. Du måste ha fyllt 18 år för att bli kontaktperson, men det finns inga krav på speciell utbildning.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli kontaktperson?

Första steget är att lämna in en intresseansökan.

Vad händer efter jag lämnat en intresseanmälan?

När vi fått in din anmälan ringer vi dig för ett inledande, förutsättningslöst samtal. Det gör vi för att få mer information om dig och för att vi ska kunna ställa frågor till varandra.

Därefter måste du genomgå en utredning för att kunna bli kontaktperson. Utredningen består av:

  • intervjuer
  • referenstagning
  • registeruppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndigheten

I utredningen är det vanligt att vi frågar om uppväxten, nuvarande familjeförhållanden, hälsa, personlighet, intressen, samarbete, barnuppfostran och inställningen till barn. Hur du har det med tid och utrymme för ett uppdrag.

Varför behövs kontaktpersoner?

Ibland kan barn och ungdomar behöva en kontaktperson som de kan träffa och ha stöd av. Det kan bero på att föräldrarna behöver avlastning. Det kan också vara så att barnet har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.

Stöd en person med funktionsnedsättning

Kontaktpersoner kan också fungera som stöd till en person med funktionsnedsättning. Ibland är det så att personer med funktionsnedsättning har ett litet socialt nätverk och saknar vänskapsrelationer och då kan du som kontaktperson gå in och ta den vänskapsrollen. Din uppgift som kontaktperson är då att vara en medmänniska till en person som behöver hjälp med att bryta isolering, delta i olika aktiviteter och därmed kunna leva ett självständigare liv i samhället.

Frågor och svar om uppdraget

Du får ett arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas och det beskattas. Omkostnadsersättningen ska täcka dina omkostnader för att kunna utföra uppdraget. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och personen du träffar betalar sin. Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen.

På SKRs webbplats kan du läsa mer om ersättningar

Läs mer om ersättning för kontaktperson. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om ersättning för kontaktperson till person med funktionsnedsättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det beror på vad personen har blivit beviljad. I uppdraget så finns inget krav på något visst antal timmar som ni ska träffas, utan det viktiga är själva samvaron.

I ditt uppdrag som kontaktperson är du olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna till och från uppdraget.

Vi har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget får du ingen ersättning och det är din egen trafikförsäkring som gäller. Vi ersätter egen bil med 18:50/mil när det krävs för uppdraget.

Som kontaktperson och kontaktfamilj har du tystnadsplikt. Det innebär att du som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som du är/har varit ett stöd för.

Du kan ringa den som tillsatt dig som kontaktperson/familj och få stöd utifrån ditt uppdrag.

Du ska vara tillgänglig på den tid som ni kommit överens om samt utifrån den planering som gjorts vid uppstart.

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som kontaktfamilj, familjehem och jourhem?

Läs mer om våra frivilliga uppdrag inom kommunen.