Bli kontaktperson

Har du möjlighet att avsätta några tillfällen i månaden för att hjälpa en medmänniska? Bli kontaktperson!

Som kontaktperson träffar du personen regelbundet för att umgås eller hitta på aktiviteter tillsammans.

Det här ingår i uppdraget

Uppdraget handlar om att ge personen stöd utifrån dess behov. Det handlar ofta om att till exempel utöka personens sociala nätverk, stötta till en meningsfull fritid eller bidra till att bryta en negativ utveckling.

Du behöver ha kontakt med socialtjänsten och ibland med föräldrar när det gäller barn.

Vad krävs av mig?

Det viktiga är att du är att du är intresserad av människor och att du vill stötta och hjälpa en medmänniska som har behov av det.

Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar och med olika fritidsintressen. Du måste ha fyllt 18 år för att bli kontaktperson, men det finns inga krav på speciell utbildning. Det är socialtjänsten som bedömer om du är lämplig.

Vi tittar på

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli kontaktperson?

Du anmäler ditt intresse för att bli kontaktperson via vårt formulär.

Frågor och svar om uppdraget

Du får ett arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas och det beskattas. Omkostnadsersättningen ska täcka dina omkostnader för att kunna utföra uppdraget. Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen.

På SKR:s webbplats kan du läsa mer om ersättningar:

Hur ofta och hur länge beror på personens behov. Antalet tillfällen beror på vad personen har blivit beviljad, det kan röra sig om ett eller flera tillfällen i veckan/månaden.

I ditt uppdrag som kontaktperson är du olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna till och från uppdraget.

Vi har inget krav på att du har bil eller körkort.
Vi ersätter egen bil med 25 kr/mil när socialtjänsten bedömer att det behövs för uppdraget. Om du använder egen bil är det i så fall din egen bilförsäkring som gäller.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Det innebär att du som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som du är/har varit ett stöd för.

Ja, du kommer att ha regelbunden kontakt med din handläggare och du kan även utöver det ta kontakt för att få stöd utifrån ditt uppdrag.

Du ska vara tillgänglig på den tid som ni kommit överens om, utifrån den planering som gjorts. Du behöver även finnas tillgänglig för kontakt med din handläggare.

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som kontaktfamilj, familjehem och jourhem?Frivilliga uppdrag inom kommunen.