Ersättning för frivilliga uppdrag

Du får ersättning för alla frivilliga uppdrag förutom volontär. Den ekonomiska ersättningen varierar från fall till fall. Ersättningen bestäms utifrån vilket typ av uppdrag du har och din arbetsinsats. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • Omkostnadsersättning. Det är den del som ska täcka dina omkostnader som du har i samband med att du utför uppdraget.
  • Arvode. Den här delen är en ersättning för att du tar på dig uppdraget. Ersättningen är både sjukpennings- och pensionsgrundande. Arvodet ger dig inte tjänstepension, a-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Utöver arvode och omkostnadsersättning kan du som är jourhem, familjehem eller stödfamilj få hjälp med olika former av stöd utifrån den placerades behov. Det kan exempelvis vara en säng eller barnstol. Om du behöver inskaffa det tar du kontakt med din handläggare.

Mer information om SKRs rekommendationer för storleken på ersättningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvode för god man eller förvaltare

Den som är god man eller förvaltare får ett visst arvode. Det är Överförmyndarnämnden som beslutar arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.