Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Frågor om god mans/förvaltares roll vad gäller samtycke till vaccination

Överförmyndarenheten får naturligt nog frågor om god mans/förvaltares roll vad gäller att samtycka till vaccination. Det korta och enkla svaret är att ni som ställföreträdare inte har med den frågan att göra. Kan huvudmannen inte själv ha en åsikt gällande vaccination är det sjukvården som bestämmer detta.