Aktuellt från Överförmyndarenheten

Prästkragar mot en blå himmel

Vi på överförmyndarenheten vill med detta meddelande skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska dig en fortsatt trevlig sommar.

Till en början vill vi tacka dig för att du ställer upp som ställföreträdare! Du har all anledning att känna dig stolt över ditt förtroendeuppdrag och den insats du gör för dessa människor som behöver din hjälp.

 • Vi vill påminna om att vi tacksamt tar emot förslag på teman och ämnen för informationsträffar framöver. Vi vill samtidigt påminna om att vi har en träff med Susanne Alm från Optio AB i september, se tidigare inbjudan.
 • Behovet av ställföreträdare är stort och om du själv har möjlighet att ta ytterligare ett uppdrag, eller om du har någon i bekantskapskretsen som är nyfiken på ett uppdrag så är vi tacksamma om du meddelar oss.
 • Hör även av dig om du är intresserade av att stå med på en lista av ställföreträdare som har möjlighet att ta ett uppdrag med kort varsel under en begränsad tid. Det kan hända saker, till exempel att en ställföreträdare blir sjuk eller av någon orsak blir entledigad. Det handlar då om att träda in till dess att vi löst situationen mer långsiktigt.
 • Från 1 januari 2023 har Skatteverket höjt den skattefria milersättningen till 25 kr/milen.
 • Vi vill påminna om att meddela överförmyndarenheten om en huvudman avlider. Uppdraget upphör samma dag och om du är osäker på vad du som ställföreträdare ska göra så hör av dig.
 • Till dig som har en huvudman som brukar resa på semester så finns det en nyligen fastställd riktlinje för detta, framtagen av social och omsorgsförvaltningen. Riktlinjen handlar om kostnaderna för medföljande personals resor, logi med mera samt personalens tid. Hör av dig till oss om du är berörd av detta och vill ta del av den.
 • Söderhamns kommuns överförmyndarenhet kommer i höst att anordna en utbildning för ställföreträdare med Kalle Larsson från SKR. Hudiksvalls ställföreträdare kommer bli inbjudna och vi kommer att lägga ut information om detta då det är dags.
 • Till dig som är ny ställföreträdare så lånar vi ut boken ”Gode mannens ABC”. Det finns mycket bra att läsa i den. Kontakta oss om du är intresserad så ordnar vi det.

Enhetens reflektioner och påminnelser efter granskningsperioden:

 • På transaktionskontot får det inte finnas mer än ca 26 000 kr när månadens räkningar är betalda. Finns det mer pengar som inte går åt till ”den dagliga livsföringen” ska de sättas in på ett överförmyndarspärrat konto (till exempel ett sparkonto).
 • Vi förväntar oss månatliga besök hos huvudmannen om du har ”sörja för person” i uppdraget. Om det är något problem med det så vill vi att du hör av dig.
 • Använd rätt redogörelseblankett (årets). Om du har en gammal blankett sparad så byt ut den, vi ändrar i blanketten nästan varje år.
 • Kom ihåg att ta skriftliga kvittenser då du lämnar ut kontanter till din huvudman eller till boendepersonal
 • Skicka in de underlag vi efterfrågar, varken mer eller mindre. Och ta kopior, vi har inte möjlighet att göra det åt dig.
 • Vi säger det igen, om din huvudman betalar arvodet själv kolla upp med Försäkringskassan om huvudmannen har rätt till merkostnadsersättning.
 • Om du vet med dig att det är lite si och så med redovisningskunskaperna, missa inte genomgången vi har i slutet av året! Till dig som är ny, titta redan nu på hudiksvall.se där blanketter och instruktion finns så du är förberedd på vad som förväntas.

Till sist vill vi på överförmyndarenheten önska dig en trevlig fortsättning på sommaren!